úřední deska

Organizace provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2023

ZMĚNA: V letošním roce si budou moci rodiče požádat o přijetí svého dítěte k prázdninovému provozu do všech blanenských mateřských škol. K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy. Od 29. května 2023 do 2. června 2023 mohou zákonní zástupci u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého…