Nezařazené

V listopadu jsme navštívili blanenskou knihovnu. Protože v  hodinách českého jazyka čteme knížku „Mach a Šebestová ve škole“, paní knihovnice nám připravila besedu o jejím autorovi M. Macourkovi a ilustrátorovi A. Bornovi. Poslechli jsme si básničky, ukázky z povídek, plnili různé úkoly a soutěžili v týmech.

Mgr. Petra Peterková